Thematic Pic. 2

Picture15

نظارت مشترک باریاست صحت عامه ازآشیانه صحی فامیلی قرامت –بازدیدبااعضای شورای صحی وگروپ کاری صحی خانواده-سرطان 94

Picture14

تبلیغات صحی برای خانم هادرآشیانه صحی رباط ولسوالی میرامور اسد 94

Picture13

نظارت مشترک باریاست صحت عامه،صندوق جمعیت سازمان ملل متحد،نماینده ریاست اقتصادوانکشاف دهات ازآشیانه صحی ورس ولسوالی شهرستان.جوزا 94

 

Page : –    1    2   3   ….. Next Page